GDPR

Zásady ochrany osobních údajů
Veškeré případně poskytnuté osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro splnění účelu jejich zpracování po nezbytnou dobu. Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vykonávat veškerá další práva daná jim právními předpisy. Osobní údaje zpracováváme pouze v případech, kdy nám je sami poskytnete.

Souhlas a omezené využívání
Svoje osobní a firemní údaje (e-mailovou adresu, jméno, adresu atd.) nám sdělujete zcela dobrovolně. Poskytnutím těchto údajů a odsouhlasením jejich zpracování vyjadřujete zároveň souhlas s tím, že tyto údaje mohou být shromažďovány, zpracovávány

a využívány pro účely kontaktování, správy kontaktů, ochrany našich oprávněných obchodních zájmů či pro jiné vámi uvedené účely. Nebudou shromažďovány, zpracovávány ani využívány pro žádné jiné účely. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností od okamžiku jeho odvolání.

Právo přístupu a veřejný přehled postupů při zpracování osobních údajů
Na žádost vám písemně v souladu s platnými zákonnými předpisy sdělíme, zda ukládáme nějaké vaše osobní údaje a o jaké osobní údaje se ujedná. Kromě toho máte v souladu s platnými právními předpisy právo požadovat například opravu, zákaz zpracování nebo vymazání takových osobních údajů.

Bezpečnost dat
K ochraně dat (proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo přístupu neoprávněných osob) uplatňuje OSVČ Anton Liubzhin a organizační opatření na zabezpečení dat. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zdokonalována podle vývoje dostupných technologií.

Dotazy ohledně ochrany osobních údajů
Máte-li nějaký dotaz ohledně nakládání s vašimi osobními údaji, můžete se na nás obrátit na kontaktech uvedených níže:


Anton Liubzhin
Wassermannova 1273/5
Praha 5 - 152 00
Czech Republic
E-mail: info@simple-cestina.com
Tel.: +420 776 083 937
IČO: 09993312